no.2.โรงเรียนอุดรเสริมทักษะภาษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับใบประกาศอบรมทักษะภาษาญี่ปุ่น

กับ"โรงเรียนอุดรเสริมทักษะภาษา"  ทุกท่าน